Privacyverklaring

1 Algemeen

Deze website staat onder beheer van OUT OF OFFICE BVBA, met zetel te Rue Longue (Piét.) 127, 1370 Jodoigne, ingeschreven in KBO onder het nummer 0822.112.612 (hierna genoemd OUT OF OFFICE), die de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor iedere gebruiker van deze website en wordt aanvaard door de gebruiker door het bezoek aan deze website.

Deze privacyverklaring is bedoeld om de gebruiker in te lichten over de verwerking van zijn persoonsgegevens, in overeenstemming met de Europese en Belgische regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

2 Gegevens die OUT OF OFFICE verzamelt

Van gebruikers op deze website worden enkel de gegevens verzameld die noodzakelijk zijn om deze website te kunnen raadplegen, zoals het IP-adres.

Deze website verwerkt de volgende persoonsgegevens van gebruikers:

  • Naam
  • Adres
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Clubnummer
  • Aantal leden van de club, maar niet individuele gegevens van de leden van de club
  • Contactpersoon voor de installatie van de sponsorartikelen

OUT OF OFFICE verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als OUT OF OFFICE ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind op verzoek van een ouder of voogd zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen. OUT OF OFFICE kan wel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.

3 Gebruik van cookies

OUT OF OFFICE kan gebruik maken van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden slaan bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren van de gebruiker op, zodat het volgend bezoek aan deze website kan worden verbeterd.

De meeste van de internet browsers bieden de mogelijkheid om cookies van uw computer te wissen, om alle cookies te blokkeren of geven een waarschuwing wanneer een cookie zich wenst te installeren. Voor meer informatie over deze functies, kan u de instructies van uw internet browser of uw handleiding volgen. Opgelet, bepaalde functies en programma’s van deze website kunnen ontoegankelijk worden wanneer cookies worden gewist of geblokkeerd.

Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, gelieve ons cookiebeleid te consulteren.

4 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

OUT OF OFFICE verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan voor de uitvoering en de plaatsing van de sponsorartikelen die u via onze website heeft besteld, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken.

5 Rechten van betrokkene

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, maar ook om ze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Daarvoor kunt u de instellingen van uw account aanpassen op de volgende wijze: [u logt in en klikt op uw account, waarna u klikt op instellingen waar u uw instellingen verder kan aanpassen] of u kunt ons een verzoek sturen per post naar Rue Longue (Piét.) 127, 1370 Jodoigne of per e-mail op [info@o3.be].. Een dergelijk verzoek wordt binnen de 14 dagen na ontvangst ervan behandeld.

6 Delen en vrijgeven van persoonsgegevens

Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze website louter voor intern gebruik en voor de bovengenoemde doelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. OUT OF OFFICE zal uw persoonsgegevens nooit verkopen of delen met derde partijen die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven. OUT OF OFFICE deelt uw persoonsgegevens niet met andere derde partijen, behoudens met BNP Parisbas Fortis indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of voor de plaatsing van de sponsorartikelen die u heeft besteld.

7 Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doelen waarvoor ze werden verkregen.

Als u een contact- of een registratieformulier op deze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

8 Wijzigingen

OUT OF OFFICE behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in de privacywetgeving. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

9 Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring, kan u terecht sturen per post naar Rue Longue (Piét.) 127, 1370 Jodoigne of per e-mail op [info@o3.be].